Praca

Informacje dla pacjentów

Jak uzyskac refundację? Zasady refundacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby cierpiące na przewlekłe dolegliwości mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów zakupu wyrobów medycznych i przedmiotów ortopedycznych. Poniżej przedstawiamy w trzech krokach, co należy zrobić, aby taką refundację uzyskać.

 

Krok 1:  LEKARZ

Wypisuje Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne Część A.

Refundacja wyrobów medycznych odbywa się na podstawie Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Część A wystawianego przez upoważnionego lekarza, pielęgniarkę środowiskową lub położną. 

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 01.07.2014 r. - (Część A)

Zestawienie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie podlegających refundacji

Lekarz może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zlecenie może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 

Krok 2: NFZ

Wystawia Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Część B.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne „Część A” musi zostać potwierdzone przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta (adresy dostępne na stronie http://www.nfz.gov.pl/new/index.php).

Potwierdzenie zlecenia odbywa się poprzez wystawienie przez Oddział Wojewódzki NFZ Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (Część B) – Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie tzw. Karty zaopatrzenia.

 

Częstotliwość potwierdzania w Oddziale Wojewódzkim NFZ zlecenia „Część A” wystawionego przez lekarza zależna jest od rodzaju środka pomocniczego:

  • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (np. wózki inwalidzkie) potwierdzane musi być każdorazowo,
  • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące środkami pomocniczymi (np. materace przeciwodleżynowe) potwierdzane musi być każdorazowo,
  • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady anatomiczne, podkłady higieniczne, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, itp.) potwierdzane jest tylko za pierwszym razem.

 

Karta zaopatrzenia w przypadku zleceń comiesięcznych wystawiana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (termin ważności określony jest w karcie) i musi być okazywana każdorazowo zarówno lekarzowi w momencie wystawienia zlecenia, jak i świadczeniodawcy podczas realizacji zlecenia.

Do OW NFZ należy zgłosić się posiadając aktualny dowód ubezpieczenia oraz dowód tożsamości.
Pacjenci, którzy posiadają dodatkowe uprawnienia Osoby Represjonowanej lub Inwalidy Wojennego/Wojskowego uprawnieni są do 100% refundacji do limitu i powinni okazać się stosownym dokumentem w momencie wystawiania Karty zaopatrzenia w OW NFZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia dopuszcza możliwość potwierdzenia zlecenia drogą pocztową oraz poprzez osobę upoważnioną. Potwierdzając zlecenie w ten sposób należy załączyć kserokopie dowodu ubezpieczenia oraz dowodu tożsamości jak i upoważnienie dla osoby reprezentującej pacjenta.

W przypadku wygaśnięcia terminu ważności Karty zaopatrzenia, należy zgłosić się do OW NFZ w celu wystawienia nowego dokumentu tak jak w przypadku pierwszego zlecenia.

W sytuacji gdy pacjentowi przysługuje prawo zaopatrzenia w rożne środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu), Karta zaopatrzenia wydawana jest osobno na każdy rodzaj produktu.

 

Krok 3: ŚWIADCZENIODAWCA

Wydaje wyroby medyczne na podstawie prawidłowo wypisanego Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Część A i ważnej Karty Zaopatrzenia Część B.

Ankieta "Dobierz produkt" ma jedynie charakter informacyjny i służy wyłącznie zaproponowaniu produktu odpowiadającego Państwa potrzebom. Nie określa ona stopnia inkontynencji, do której odpowiedniego zdiagnozowania niezbędna jest wizyta u lekarza.

Sklep Firmowy TZMO Dystrybucji Szczecin Sp. z o.o. mieści się przy ul. Rapackiego 2 w Szczecinie i czynny jest od pn-pt w godzinach 800-1600. Oferujemy Państwu wyroby medyczne renomowanych producentów oraz fachową pomoc w doborze odpowiedniego produktu.

Istnieje również możliwość złożenia telefonicznego zamówienia za pośrednictwem bezpłatnej infolinii SENI (800 156 037 i 800 538 061).

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ZASAD REFUNDACJI

Mój tata trafił do szpitala, chciałam zawieźć mu pieluchomajtki, ale lekarz rodzinny odmówił wystawienia zlecenia. Czy mógł tak zrobić?

Tak. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi nieodpłatnie niezbędne wyroby medyczne i środki pomocnicze. Lekarz POZ podczas pobytu pacjenta w szpitalu nie może wystawić zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a apteka czy sklep medyczny nie może w tym czasie wydać środków pomocniczych.

 

Byłam wczoraj u lekarza po zlecenie. Po powrocie do domu zauważyłam, że na zleceniu jest podpis lekarza, ale nie ma pieczątki. Czy muszę wrócić do lekarza?

Tak. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązkowo musi je podpisać oraz podbić pieczątką imienną zawierającą numer prawa wykonywania zawodu. Ponadto na zleceniu obowiązkowo musi znaleźć się również czytelna pieczątka przychodni wystawiającej zlecenie wraz z numerem REGON. Zlecenie bez ww. danych/pieczątek będzie odrzucone przez NFZ.

 

Mam kartę z NFZ, która była ważna do grudnia 2014 r., ale są na niej jeszcze wolne rubryki. Czy muszę wyrabiać nową kartę czy mogę realizować zlecenia, aż skończą się wolne miejsca?

Karta wydana przez NFZ ważna jest tylko do czasu wskazanego na pierwszej stronie w miejscu „ważna do”. Po upływie tego okresu należy udać się do NFZ w celu wystawienia nowej karty. Zlecenie zrealizowane po upływie ważności karty będzie odrzucone przez NFZ.

 

Pracuję dla Firmy, która siedzibę ma w Niemczech i ubezpieczony jestem w Niemczech. Czy w Polsce też mogę kupować wyroby medyczne na refundację?

Tak. Osoby posiadające ubezpieczenie w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w kraju UE. W przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne takim dokumentem jest Poświadczenie wystawione przez NFZ w Polsce potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy taki dokument okazać podczas realizacji wniosku.

 

Czy posiadając zlecenie wystawione przez lekarza na 3 miesiące muszę wykupić od razu wszystko?

Nie. Lekarz może wystawić zlecenie na maksymalnie 3 miesiące, ale to Państwo decydujecie czy zrealizujecie wniosek na jeden, dwa czy trzy miesiące. Proszę o tym poinformować osobę realizującą zlecenie, która odnotuje w karcie zaopatrzenia (wystawianej przez NFZ) na jaki okres zrealizowali Państwo zlecenie. Na jej podstawie lekarz będzie miał informację, że może ponownie wystawić zlecenie na pozostałe miesiące, w których nie było realizacji.

 

Czy jeśli lekarz na zleceniu napisał „pieluchomajtki” to czy mogę wykupić też inny asortyment np. wkłady, podkłady lub pieluchy anatomiczne?

Tak. To Państwo decydujecie jaki asortyment najbardziej wam odpowiada. Możecie Państwo również łączyć asortyment w ramach zlecenia np. 30 szt. pieluchomajtek, 30 szt. podkładów, nie więcej jednak niż 60 szt. w miesiącu.

 

Czy mogę jedno zlecenie wykupywać na raty (np. 30 szt. dziś i 30 szt. za tydzień)?

Nie. Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze jest jednorazowe, a data realizacji jest jednocześnie data odbioru towaru. NFZ nie uznaje zleceń realizowanych na raty.

 

Czy jeśli lekarz wystawił zlecenie na przyszły miesiąc to mogę je wykupić już dziś?

Nie. Zlecenie można zrealizować wyłącznie w miesiącu, na który jest wystawione. W przypadku zleceń wystawionych na więcej niż jeden miesiąc można je realizować w miesiącach, na które jest wystawione, ale nie za miesiące, które upłynęły. Czyli np.: zlecenie wystawione na okres: czerwiec-lipiec-sierpień, w czerwcu można zrealizować na 3 miesiące, w lipcu już tylko na 2, a w sierpniu na 1.

 

Podobno obowiązują nowe wzory zleceń, czy to oznacza, że „starych” już nie przyjmujecie?

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (z dnia 6 grudnia 2013 r.) od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W związku z tym, zlecenia wystawiane po tym dniu bezwzględnie muszą być wypisane przez lekarza na nowym druku. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie refundował środków pomocniczych zrealizowanych na podstawie zlecenia wystawionego na „starym” druku. Prosimy zwrócić uwagę lekarzowi, aby zlecenie, które Państwo otrzymali było zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Na Naszej stronie internetowej w zakładce Informacje dla Pacjentówznajduje się wzór zlecenia określony przez Ministra Zdrowia.

 

Na drugiej stronie zlecenia od lekarza jest rubryka „Podpis i pieczątka pracownika oddziału wojewódzkiego NFZ”. Czy to znaczy, że z każdym zleceniem muszę iść do NFZ po pieczątkę?

 

Nie. Na nowym wzorze zleceń istnieje taki zapis, ale procedura potwierdzania zleceń się nie zmieniła. Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza w tej części tylko zlecenia, na podstawie których wystawia tzw. Kartę Zaopatrzenia (Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie) czyli tylko jeśli nie posiadali Państwo wcześniej Karty Zaopatrzenia lub poprzednia Karta straciła ważność.

 

Lekarz wystawił mojej mamie zlecenie na wózek inwalidzki. Do tej pory realizowałem u Państwa zlecenia na pieluchomajtki. Czy macie Państwo również wózki inwalidzkie?

Tak. Posiadamy umowę z NFZ na refundację zarówno Środków Pomocniczych czyli pieluchomajtek, cewników urologicznych, worków do zbiórki moczu, materacy przeciwodleżynowych jak również Przedmiotów Ortopedycznych czyli ortez, stabilizatorów, balkoników oraz wózków inwalidzkich różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdują się produkty renomowanych producentów, istnieje również możliwość indywidualnego dostosowania produktów do potrzeb klientów. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie i służą pomocą przy doborze odpowiedniego sprzętu.

 

 

Informujemy, że mogą Państwo zgłaszać swoje wątpliwości i pytania osobiście w siedzibie Firmy lub pod numerami tel. 800-156-037 i 800-538-061. Na każde z nich Nasi pracownicy udzielą fachowej odpowiedzi i pomogą w rozwiązaniu problemu.

kanion
ecolab
habys
rehab
eva for teens
eva natura
eva
vermurin
eva sun
bella happy 2
Seni
mdh
matopat
bella
vassilli
dr max
Zwrot
Dowóz 9.99
projekt i wykonanie mmCreation.pl