Praca
Warsztaty

Reklamacje

 Procedura reklamacyjna dla klientów Sklepu Internetowego

 

 1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 
 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: admin.szczecin@tzmo.com.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. 
 5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 
 6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

 

Procedura reklamacyjna dla klientów Hurtowni i Sklepu Stacjonarnego

 

Reklamacje dotyczące towarów lub usług świadczonych przez TZMO Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. mogą być zgłaszane:

- telefonicznie do działu sprzedaży:

  91 421 59 35

  91 421 59 39

  91 421 59 49


- kierowcy przy dostawie (kierowca wypełnia formularz)

- zgłoszenie przedstawicielowi handlowemu - przedstawiciel przekazuje do działu sprzedaży

- drogą mailową :  biuro.szczecin@tzmo.com.pl

 

W przypadku pisemnej reklamacji prosimy o podanie następujących danych :

 

- nazwa klienta, nip, adres

- numer kontaktowy

- numer faktury

- nazwa produktu, którego dotyczy reklamacja

- opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową

 

 1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.
 4. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 
 5. Przy odbiorze zamówienia zawierającego Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki oraz zgodność z dokumentem sprzedaży. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Sprzedawcy, dokument zakupu zawiera klauzulę "Potwierdzam odbiór towaru i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń".

 

 

eva sun
matopat
Seni
rehab
eva
habys
vassilli
mdh
vermurin
bella
eva natura
kanion
eva for teens
ecolab
dr max
bella happy 2
Zwrot
Dowóz 9.99
projekt i wykonanie mmCreation.pl